Vision • Mission • Values

Empowering • Equipping • Experiencing

Whakamanahia • Whakareri • Whakamātau

ACR_Vision

Vision: Spirit-filled lives, empowered whānau, transformed communities.

Whakakitenga: Ngā tāngata kii i te Wairua Tapu, ngā whānau kua whakamanahia me ngā hāpori e whakahoutia.

ACR_Mission

Mission: Equipping the Saints through relationships, worship, and the ascension gifts.

Whakatakanga: Whakareri ngā Hato mā te whakawhanaungatanga, te whakamoemiti me ngā toanga kia Ihoa.

ACR_Values

Values: To experience hope, acceptance, identity, freedom, and love through passionately encountering Jesus.

Ngā Uara: Whakamātau ngā tumanako, te whakaaetanga, te tuakiri, te whakamoemiti me te aroha nā te piringa manawawera ki a Ihu Karaiti.